welcome -->

ગુરુવાર, 23 જૂન, 2011

સી.આર.સી. હાલાપર :- વિજ્ઞાન મેળો ૨૦૧૦-૧૧

                       સી.આર.સી. હાલાપર તા. માંડવી - કચ્છ ખાતે વિજ્ઞાન મેળો ૨૦૧૦-૧૧નું આયોજન કરવામાં આવેલ. જેમાં  હાલાપર, સાભરાઈ, દેઢિયા, કોક્લીયા અને કોટાયા શાળાઓના બાળકોએ તમામ વિભાગોની કૃતિઓમાં ભાગ લીધેલ.આપ વિજ્ઞાન મેળો ૨૦૧૦-૧૧ની ઝાંખી નિહાળી રહ્યા છો.  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો