welcome -->

ગુરુવાર, 12 એપ્રિલ, 2012

બ્લોક કક્ષાની છ દિવસીય પ્રજ્ઞા અભિગમ તાલીમ વર્ગ.

પ્રજ્ઞા અભિગમ એપ્રિલ ૨૦૧૨ તાલીમ વર્ગ.

                                  શ્રી વી.આર.ટી.આઇ. માંડવી ખાતે તાલુકાની ૧૫ શાળાઓ માંથી પધારેલ ૬૦ શિક્ષક મિત્રો તથા સી.આર.સી. કો- ઓર્ડિનેઽરની પ્રજ્ઞા અભિગમને સફળ બનાવવા માટે ૬ દિવસીય તાલીમ વર્ગનું આયોજન કરવામાં આવેલ . પ્રજ્ઞા અભિગમ વિશે  કચ્છ જિલ્લા પેડાગોજી તથા બી.આર.સી. કો-ઓર્ડિનેઽર સુશ્રી મમતાબેન ભટ્ટએ સવિશેષ માર્ગદર્શન આપેલ .
                               તાઃ ૦૨/૦૪/૨૦૧૨ થી  તાઃ ૦૭/૦૪/૨૦૧૨ છ દિવસ સતત તજજ્ઞ મિત્રો દ્વારા પ્રજ્ઞા અભિગમ વિશે ખુબ જ ઉંડાણ પુર્વક માર્ગદર્શન આપેલ . તાઃ ૦૫/૦૪/૨૦૧૨ના રોજ શ્રી કાઠડા શાળા તથા શ્રી મેરાઉ શાળાની પ્રેરણાત્મક મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આવેલ .તાઃ ૦૯/૦૪/૨૦૧૨ના રોજ શ્રી ડોણ શાળાની પ્રેરણાત્મક મુલાકાત લેવામાં આવેલ .

આપ નીહાળી રહ્યા છો પ્રજ્ઞા અભિગમ ૨૦૧૨ તાલીમની ઝાંખી.


રવિવાર, 29 જાન્યુઆરી, 2012

vasant kochara: પ્રજાસત્તાક દિન ૨૦૧૨ની ઉજવણીની ઝાંખી.

vasant kochara: પ્રજાસત્તાક દિન ૨૦૧૨ની ઉજવણીની ઝાંખી.: વંદે માતરમ આપ નિહળી રહ્યા છો સી.આર.સી. હાલાપરની શ્રી સાભરાઇ પ્રાથમિક શાળામાં યોજાયેલ ભવ્યાતિભવ્ય ...

ગુરુવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2012

પ્રજાસત્તાક દિન ૨૦૧૨ની ઉજવણીની ઝાંખી.

વંદે માતરમ 

                                  આપ નિહળી રહ્યા છો સી.આર.સી. હાલાપરની શ્રી સાભરાઇ પ્રાથમિક શાળામાં યોજાયેલ ભવ્યાતિભવ્ય પ્રજાસત્તાક દિન ૨૦૧૨ની ધામધૂમથી થયેલ ઉજવણીની એક ઝાંખી.